• img info@visafslagelburg.nl
  • img 0525-684595

Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over de voormalige visafslag van Elburg. Sinds 11 september 1987 is het gebouw van de visafslag ingericht als (bescheiden) visserijmuseum. Het museum wil een herinnering zijn aan het visserijverleden van Elburg.

Volg ons op

Kop van ’t Ende

LOCATIES

KOP VAN T ENDE

Het voormalige havenhoofd wordt in Elburg Kop van ’t Ende genoemd. Het ligt aan het eind van het ongeveer anderhalve kilometer lange havenkanaal. Dit kanaal werd gegraven om de voortdurende verzanding tegen te gaan. Voor de aanleg van de stenen havendammen werd in de vorige eeuw puin gebruikt, dat beschikbaar was door de afbraak van de verdedigingswerken van de stad. Op de zogenaamde Westkop bevond zich een havenlicht dat bij nacht en ontij samen met de lantaarn op de Vischpoort een markering vormde voor de vissers op zee.

De havenmeester moest tegen het vallen van de avond het havenlicht ontsteken. Ook tijdens noodweer moest dit werk worden gedaan. Bij de inpoldering van Oostelijk-Flevoland heeft men het havenhoofd als monument in ere gehouden. De provincie Flevoland heeft in 1988 het initiatief genomen om te komen tot herstel van de situatie vóór 1956, waardoor er weer een stukje geschiedenis zichtbaar wordt gemaakt

GESCHIEDENIS

In 1853 werden de havendammen verlengd. Op het nieuwe haven­hoofd (westkop) plaatste het gemeentebestuur een petroleumlamp van het type “schipper-toplantaarn” De havenmeester had de taak deze lantaarn iedere avond te ontsteken. Daarnaast moest de lamp iedere keer worden bijge­vuld. Bij stormweer gebeurde het regelmatig dat het licht uitging. De havenmeester moest dan door weer en wind opnieuw naar het havenhoofd om het licht te ontsteken. Het noordelijk havenhoofd was niet voorzien van een kustlicht. Het kustlicht moest volgens voorschrift vanuit zee tenminste op 1800 meter zichtbaar zijn. In 1947 werd de petroleumlantaarn op de Kop van ‘t Ende ver­vangen door een gaslicht. De vissersvereniging had in de voorgaande jaren vele keren aangedrongen op een goed functio­nerend kustlicht. Het knipperlicht brandde vanaf die tijd dag en nacht. De grote cilinder bevatte voor enkele jaren gas.

Na de inpoldering van Oostelijk Flevoland lag de Kop van ‘t Ende (door de vissers gewoonlijk ‘het ende van de haven’ genoemd!) in de polder. Het voormalig havenhoofd zou een blijvende herinnering moeten vormen aan Elburgs visserijverleden.

In het voorjaar van 1988 werd de Stichting Kop van ‘t Ende opgericht. Het doel van de stichting was om gelden bijeen te brengen voor de restauratie van het voormalig havenhoofd. Het plan werd uiteindelijk gerealiseerd mede door inspanning van het bestuur en leden van Arent thoe Boecop. De Kop van ‘t Ende is als het ware een verbinding tussen de geschiedenis van het oude Elburg en de jonge polder Oostelijk Flevoland.

Kop van ’t Ende – Vroeger