• img info@visafslagelburg.nl
  • img 0525-684595

Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over de voormalige visafslag van Elburg. Sinds 11 september 1987 is het gebouw van de visafslag ingericht als (bescheiden) visserijmuseum. Het museum wil een herinnering zijn aan het visserijverleden van Elburg.

Volg ons op

100 jaar Visafslag Elburg

Hellebaardiers samen met burgemeester en voorzitter Visafslag

100-jarig jubileum Visafslag Elburg

Het is stil in het voormalige vissersstadje. De zon is al op. Alleen het geluid van kwetterende vogels is te horen. Het is bijna halfzes in de ochtend. Voor de Vischpoort staat een groepje mensen. Zij wachten op het juiste moment in de tijd, om vast te leggen en te vereeuwigen. Een man met ambtsketen voegt zich bij de groep. Hij neemt positie net voor de poort, samen met twee hellebaardiers, de stadsomroeper en de voorzitter van het bestuur van de Visafslag.

Als de stad langzaam ontwaakt, is het groepje mensen bij de Vischpoort alweer weg. Zij zijn richting de haven gelopen om naar de Visafslag te gaan. De deuren van de Visafslag zijn geopend, en de mannen treden het kleine houten gebouwtje binnen, net zoals dat 100 jaar geleden ook zo zou zijn gebeurd. Vandaag komen zij in alle vroegte bijeen, omdat op 15 juni 2016 de Visafslag tot op de minuut precies 100 jaar bestaat.

Stadsomroeper geeft woorden aan feestelijk jubileum.

Burgemeester schrijft felicitatie en goede wensen in gastenboek.

Daarna valt de eer te beurt aan burgemeester De Lange om aan dit jubileum woorden te geven in het gastenboek:

Graag spreek ik de hoop uit dat deze Visafslag ook over 100 jaar nog steeds op deze plek aanwezig mag zijn om het visserijverleden van Elburg te symboliseren. Als plek waar vissers in het verleden vol spanning toekeken of voor de vis een eerlijke prijs zou worden betaald. Het huidige bestuur wens ik veel succes bij het in stand houden van de museale functie, en uiteraard feliciteer ik het bestuur van harte met dit 100-jarig jubileum.

F.A. de Lange

Burgemeester van Elburg


Het is tegen zessen in de ochtend, wanneer deze woorden door hem aan het gastenboek van de Visafslag worden toevertrouwd. Zijn woorden en aanwezigheid doen ertoe, omdat precies een eeuw geleden collega-burgemeester H.A.R. Jonkers ook in de Visafslag aanwezig was, toen deze werd geopend op 15 juni 1916.

De stadsvlag van Elburg wappert vrolijk aan de achterwand van het kleine museum, wanneer het bestuur van de Visafslag voor de lens wordt gezet voor een officiële jubileumfoto: stoere mannen, nazaten van de voormalige Elburger vissers die groei, bloei en verval van de Elburger visserij aan den lijve hebben ondervonden. Het vissersbloed stroomt nog steeds door hun aderen. Het is echter niet meer de vis, maar alleen nog de Afslag en haar historie wat hen verbindt.

Zoals hun voorvaderen zich verbonden wisten in de wijze van hun levensonderhoud en het wel en wee op de Zuiderzee, zo weten deze mannen zich verbonden met de instandhouding van het visserijverleden, waaraan de huidige Visafslag in museumvorm ten grondslag ligt. Dat is wel een feestje waard. Lang leve de Elburger Visafslag!

Huidig bestuur Visafslag Elburg, v.l.n.r. Willem van Norel, Jacob Boersma en Wim van Triest.