• img info@visafslagelburg.nl
  • img 0525-684595

Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over de voormalige visafslag van Elburg. Sinds 11 september 1987 is het gebouw van de visafslag ingericht als (bescheiden) visserijmuseum. Het museum wil een herinnering zijn aan het visserijverleden van Elburg.

Volg ons op

Haven Elburg

De huidige haven van Elburg

LOCATIES

HAVEN VAN ELBURG

De oude haven lag aan de noordoostkant van het stadje bij de Mheen. Het was niet meer dan een uitmonding van de Puttenerbeek waar de schepen voor anker (rede) gingen. In een akte uit 1438 wordt deze scheepsrede nog genoemd. Na de verplaatsing van de stad (eind veertiende eeuw) groeven de Elburgers een nieuwe haven en een havenkanaal. Dat was in 1443, bijna een halve eeuw na de verplaatsing. 

Hoe de situatie dan precies is, weten we niet. Oude stadsrekeningen uit die tijd vermeldden “daggelden en andere onkosten voor graafwerk aan de haven”. Het totale werk kostte 670 gulden! Op een plattegrond uit ongeveer 1649 (Atlas van Joan van Blaue) staat de havenkom met een kanaal voor het eerst afgebeeld aan de noordwestkant van de stad. Overigens wordt in een document uit diezelfde tijd ook “de olde haven” nog steeds genoemd!

Vele jaren vormde de bereikbaarheid van de haven een probleem. Tijdens de 17e en 18e eeuw werd er voortdurend geklaagd bij het Elburger gemeentebestuur. Grotere schepen moesten op de rede (buiten het havenkanaal) voor anker gaan. Zogenaamde “bootschuivers” zorgden voor het laden en lossen van de schepen door middel van kleine, open platbodems met een geringe diepgang. In het verleden werden er talloze pogingen ondernomen om de verzanding van de haven tegen te gaan. Echter, zonder succes.

VERBETERINGEN

In 1784 legde men “een paalwerk aan de buitenhaven” te Elburg aan. Er is dan sprake van een houten havenhoofd dat verzwaard is met stenen. In 1807 kreeg Koning Lodewijk Napoleon een vrij gedetailleerd plan voorgelegd tot verbetering van de haven. Elburg zou een derde deel van de kosten dragen terwijl het Rijk tweederde deel voor haar rekening zou nemen. Maar vanwege de tijdsom­standigheden kwam het mooie plan niet ten uitvoer. In een beschrijving van Elburg uit die tijd staat onder andere: “(…) buiten is een soort haven, doch zeer ondiep”.

Pas in 1853 nam het gemeentebestuur van Elburg het besluit om het havenkanaal uit te diepen en met ongeveer driehonderd meter te verlengen. Het puin van de in die tijd afgebroken Goorpoort en de stenen van de in verval zijnde stadsmuren werden onder andere voor de aanleg van de nieuwe havenhoofden gebruikt. De verbetering was zo aanzienlijk dat de Elburger haven in 1857 als “de beste van het Zuidoostelijke strand dier binnen­zee” werd aangeduid. Overigens zijn in 1901, 1925 en 1959 opnieuw grote verbete­ringen aan de haven uitgevoerd.

In 2004-2005 is de haven grondig gerenoveerd. De kade is opnieuw bestraat en ingericht. Heel bijzonder zijn de zwarte vloedpalen met hun karakteristieke witte koppen. De haven zal in de nabije toekomst worden uitgebreid.

Haven van Elburg in vroegere tijden.