ajax loader

Ondanks dat zon, wind en regen elkaar afwisselden, was het zaterdag 8 juni rondom de Visafslag een levendige boel. Reukploatse Elburg en Visserijvereniging “Ons Belang” lieten zich niet intimideren door het weer, en hadden de rookkasten zodanig opgesteld, dat de combinatie van weersomstandigheden en palingroken geen problemen opleverde.

Niet alleen buiten, maar ook binnen in de visafslag was het blauw van de rook. Desalniettemin was het helder genoeg om toch de afmijnklok te zien draaien of zonder bijsmaak een flesje pils te kunnen nuttigen.

Beeldbepalend bij dit festijn waren toch wel de mannen. Zij speelden met vuur en regen in hun veelal blauwe truien palingen aan ijzeren pennen of legden mooie zalmen op hun roosters. Mannen van het type ‘ruwe bolster, blanke pit’ deelden van hun gerookte vis aan wie maar proeven of kopen wilde.

De vrouwen waren er ook. Zij zorgden voor inkomsten door de verkoop van lootjes voor de Visserijvereniging of rode poon, of verkochten andere hapjes of drankjes. Een betere taakverdeling kon je je niet wensen.

De sfeer was goed op deze winderige dag vlak voor Pinksteren. Het zomerseizoen voor de Visafslag is bij deze ingeluid!