ajax loader

supoostenavond20164 supoostenavond20162

Het is vrijdag 2 december. Vanavond is in het Gruithuis de jaarlijkse suppoostenavond van de Visafslag. Alle suppoosten zijn er, op twee na. Gezellig zit iedereen in groepjes met elkaar te praten. Dit zijn ze dan: dé mensen, die in het kleine gebouw van de voormalige Visafslag elk hoogseizoen opnieuw bij toerbeurt het museum ‘bemannen’. Dit zijn dé mensen met hart voor Visafslag en visserijverleden. Het zijn vooral échte Elburgers, maar ook wel mensen van buitenaf.

Jacob Boersma opent de avond. Er wordt kort stilgestaan bij het overlijden van suppoost Jurrie van der Heide, waarna een dankwoord gesproken wordt voor alle inzet en betrokkenheid die het afgelopen jaar weer is betoond. Dan neemt Willem van Norel het woord en legt uit wat de opzet van de avond zal zijn.

supoostenavond20163 supoostenavond20166

Annet Land spreekt als eerste de groep stoere oudere mannen en twee vrouwen toe. De beelden van de presentatie zijn de kapstok voor haar verhaal. Zo komt op enthousiaste wijze het verhaal van de nieuwe website van de Visafslag tot leven. Halverwege de presentatie klinkt er een appel op medewerking van het publiek: Deel je Verhaal. Aan het einde van haar presentatie worden aanmeldformulieren tevoorschijn gehaald. ‘Graag komen wij in contact met de suppoosten om uw stukje geschiedenis met betrekking tot de Visafslag vast te leggen.’

Tijdens de tweede koffieronde worden de formulieren rondgedeeld. Het geroezemoes geeft aan dat de suppoosten er met elkaar over spreken. Pennen worden uitgedeeld, en voor zover mensen willen, worden ijverig gegevens ingevuld.

supoostenavond20165 supoostenavond201611

Na de koffie is er een unieke film van een klein kwartier. Willem van Norel heeft bij Beeld & Geluid beeldmateriaal achterhaald over de voormalige vissers uit Elburg, die in de periode na de drooglegging van de polder en het sluiten van dijk ander werk moesten zoeken om de kost te verdienen. Veel bekenden komen in beeld, want enkele suppoosten noemen bij herkenning hardop hun namen. Veel oudere Elburgers hebben dan ook meegemaakt, dat een vader, oom of ander familielid de switch heeft moeten maken van visser naar arbeider. Vaak viel die overgang hen zwaar: van vrijheid op het open water naar kantooruren in de fabriek, waar geestdodende arbeid hen gevangen hield tussen vier muren. Ook al was het fabrieksloon beter en bood het meer financieel houvast, veel oud-vissers hadden maar al te graag de fabrieken vaarwel gezegd en hun oude vissersnetten weer willen oppakken, als dat had gekund …

supoostenavond20168 supoostenavond20167

Aansluitend spreekt Steven Jansen over de palingvisserij. Beelden over de palingtrek en -visserij worden getoond. Als man van de onderwijsleerlijn staat hij bij het projectiescherm. Mooi is de overgang van het beeldende informatieve deel naar het verhaal van ‘Aalt, de jonge bielegger’. Naadloos stapt Steven daarbij over van het Algemeen Beschaafd Nederlands naar het Elburgs dialect. Iedereen luistert aandachtig naar de woorden, die in feilloos Elburgs het verhaal tekenen van een jonge jongen, die vóór de zomer van school gehaald wordt en bij zijn vader aan boord van de botter komt om te helpen bij de kubbenvisserij. Aan het eind van Stevens voordracht klinkt een luid applaus, vol waardering voor zijn bijdrage aan deze avond. Een prachtige afronding van het informatieve deel van de avond.

supoostenavond20169 supoostenavond201610

Dan is het tijd voor een hapje en een drankje. Joop Bosman is de hele dag druk geweest met het bakken van verschillende soorten vis. Trots vertelt hij aan ieder die het horen wil, dat zijn vrouw zelf de saus erbij gemaakt heeft. De glazen worden gevuld, en er wordt getoost op een mooie afronding van weer een jaar van medewerking bij museum Visafslag Elburg. Wie wil, blijft daarna nog even zitten voor de derde helft. Op die manier is de avond voor een ieder weer noemenswaard geworden en een trigger om ook een volgende keer weer van de partij te zijn.

supoostenavond201613 supoostenavond201614