ajax loader

In een bomvol Gruithuis presenteerde de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop op dinsdagavond 13 september het jubileummagazine over de honderdjarige Visafslag van Elburg. Vice-voorzitter Willem van Norel, tevens eindredacteur van het magazine en al ruim 30 jaar secretaris van het bestuur van de Visafslag, was verheugd over de grote belangstelling. Met de redacteuren Lusine Grygoryan en Annet Land had hij een avondvullend programma samengesteld bestaande uit het vertonen van interessante filmpjes en boeiende diapresentaties. Een van de hoogtepunten van de avond was het vertonen van unieke filmbeelden van het dichten van de dijk van de polder Oostelijk-Flevoland nabij Elburg in 1956. Voormalig gemeentearchitect Minze Jansma was op 10 juli 1956 met zijn filmcamera aanwezig om dit historische moment vast te leggen. De familie Jansma schonk deze unieke film onlangs aan het bestuur van Arent thoe Boecop.

In een bijzondere presentatie liet Annet Land de aanwezigen kennis maken met het proces van het maken van dit magazine: Een kijkje achter de schermen. Ze vertelde op enthousiaste wijze hoe het historische onderzoek was gedaan en op welke wijze teksten en foto’s tot een geheel waren samengevoegd.

Aan het eind van de avond reikte Willem van Norel de eerste twee exemplaren van het prachtige fullcolour magazine over de geschiedenis van honderd jaar Visafslag van Elburg uit aan de oudste dochters van Hannes aan ’t Goor (1913-1999; voormalig directeur-keurmeester van de gemeentelijke Visafslag) en Jan van Triest (1916-2007; voormalig teller-afslager van de Visafslag). Cobi Geschiere – aan ‘t Goor en Arti Petersen – van Triest voelden het vastleggen van deze geschiedenis als een eerbetoon aan hun ouders en belangrijk voor met name de jongere generatie. Beiden waren diep onder de indruk van deze historische avond. Namens de beide families sprak Cobi Geschiere – aan ’t Goor een dankwoord uit. Aan het eind van de avond was er onder het genot van een drankje nog een gezellig samenzijn met de aanwezigen.

Het magazine bestaat uit 88 pagina’s en is verkrijgbaar bij de Elburger Boekhandel en kost 7,50 euro. Alle leden van Arent thoe Boecop ontvangen het magazine binnenkort gratis.