ajax loader

vischpoort-1Tijdens de verplaatsing van de stad Elburg bouwde men in 1392 aan de zeekant een verdedigingstoren, ook wel de Visschersto­ren genoemd. Deze toren had geen doorgang.De vorm van de (huidige) Vischpoort dateert uit 1592. In dat jaar werden de vestingwerken uitgebreid. Een ingemetselde steen met het jaartal 1592 herinnert nog steeds aan de bouw van de ”nije poerte”. De uitvoering van dit werk stond onder leiding van werkmeester en burgemeester Ernst Reeffs. Het werk aan de poort was aangenomen door enkele gildemeesters en hun knechten. Ook enkele losse arbeiders werkten mee aan de bouw van de poort. In mei 1592 kwam prins Maurits naar Elburg. De prins sprak zijn grote waardering uit over de pas aangelegde vestingwerken en inspecteerde de werkzaamheden bij de nieuwe poort.Aan het eind van het jaar 1592 maakte Ernst Reefs de rekening op. Hij verklaarde voor de bouw van de poort 400 daalders en 6 stuivers te hebben uitgegeven.De naam van de ”nieuwe poort” werd tot omstreeks 1636 gebruikt. In dat jaar kwam er wederom een nieuwe poort bij. Om misver­standen te voorkomen kreeg de poort aan de zeezijde de naam Vischpoort.