ajax loader

vischpoort-3Bij dreigend gevaar kon de Vischpoort door middel van deuren worden gesloten. Op 16 juli 1853 besloot het stadsbestuur de deuren van de Vischpoort (evenals de Goorpoort, de Mheenpoort en de Zwolse Poort) weg te nemen. In 1827 had men voor het laatst nieuw deuren laten aanbrengen in de Vischpoort. In 1853 deed het raadslid de heer Hoefhamer het voorstel om de plankdelen van de poortdeuren te gebruiken voor de gootplanken in de Elburger straten. Aldus geschiedde … Op initiatief van de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop zijn op 27 juni 1992 wederom zware, eiken deuren in de Vischpoort geplaatst. De ingebruikneming van deze poortdeuren werd verricht door Arent baron van Boecop, een afstammeling van de rentmeester van de hertog van Gelre die in de periode 1392-1396 leiding had bij de verplaatsing van de stad.

In 1852 besloot de gemeenteraad bij meerderheid om het heffen van poortgelden te beëindigen. Tot die tijd kende iedere poort van Elburg een zogenaamde ‘poortier’. Deze functionarissen woonden in kleine huisjes tegen de stadsmuur bij de betreffen­de poort. Vanaf 1852 was het beroep van poortier als neven­functie voorgoed verleden tijd.