ajax loader

vischpoort-2Uit een oude akte in het Oud Stadsarchief van Elburg kunnen we afleiden dat er in 1731 een kustlicht op de Vischpoort is aangebracht. Kort daarna besloot het stadsbestuur om ter dekking van de gemaakte kosten over te gaan tot het heffen van ”lantaarngelt voor de veerschipperen en anderen die na dese stadt varen willen bij nagte”. Aanvankelijk deed een petroleumlamp dienst als kustverlichting in de Vischpoort. Zeker is dat vanaf de tweede helft van de 19e eeuw ”een gaslicht op de zeepoort” dienst heeft gedaan.

In het midden van de 19e eeuw besloot het stadsbestuur van Elburg om grote delen van de oude stadsmuren en drie poorten (Goorpoort, Mheenpoort en Zwolse Poort) af te breken. De afbraak van de Vischpoort stond niet ter discussie. Immers, deze poort deed dienst als kustlicht voor de vissers en de vrachtschippers. Het grote kustlicht is aan de zeezijde aan g­ebracht en brandt in de avond en nacht nog altijd. Wanneer de schippers het licht van het eind van de haven en het Vischpoortlicht in een rechte lijn hadden, voeren ze in de goede koers richting de Elburger haven. Pas in 1942 is de gaslamp van de Vischpoort vervangen door een elektrisch licht. Tijdens een grote restauratie in 1989 is de oude lantaarn vervangen door een nieuw exemplaar, overigens van hetzelfde model.

Aan de stadszijde van de Vischpoort (bovendeel) bevindt zich de luidklok. Het luiden van deze bel betekende vroeger dat de beurtschipper ging vertrekken naar Amsterdam. Het klokje is aangebracht in 1683. Het slaguurwerk met wijzerplaat dateert uit 1750. Wanneer een beurtschip naar Amsterdam vertrok zongen de kinderen uit Elburg:

Bim, bam, bim bam,
wie gaat er mee naar Amsterdam,
daar dansen de boeren met klompjes an.