ajax loader

De ansjovisvisserij heeft in Elburg slechts geringe betekenis gehad. Ongeveer vijf Elburger vissersbedrijfjes hebben deze visserij beoefend. Het karakter van de ansjovis was zeer gril­lig: rijke teelten werden afgewisseld met jaren waarin de ansjovis zich niet of nauwelijks liet zien. De ansjovis kon op twee manieren worden gevangen: met staande netten (reepnetten) en met drijfnetten (sleepnet­ten). Met de ansjovisreepnetten stonden de Elburgers gewoonlijk in de omgeving van Urk. Net als bij het “haringrepen” waren bij deze visserij een vlet en een derde man noodzakelijk. Met de ansjovisdrijfnetten werd in Elburg zelden gevist.

De garnalenvisserij werd voornamelijk in de nazomer tot november (afhankelijk van de weersomstandighe­den) beoefend. De garnalen werden met de dwarskuil gevangen. De garnalenvis­serij was in Elburg niet zonder betekenis, omdat de garnalen werden opgekocht door enkele grote vishandelaren. Zij hadden zogenaamde “pelderijen”, waar de garnalen in potten werden gekookt en vervolgens door verschillende mensen in emmertjes werden afgehaald om ze thuis te pellen. Voor een pond gepelde garnalen kregen de mensen in de twintiger jaren twaalf centen.