ajax loader

Jan Jansen bezig met zijn scheepsmodellen.

Uit diverse bronnen kunnen we afleiden dat in Elburg al vanaf omstreeks het jaar 1900 scheepmodellen werden gebouwd. Vaak waren het vissers die uit liefde voor hun vak of als herinnering aan het leven op zee deze scheepsmodellen maakten. Vooral de vissersfamilies Jansen en Aan ’t Goor beoefenden deze bijzondere hobby. Maar ook de scheepshellingbaas bracht zijn bewondering en liefde voor de vissersschepen op deze manier tot uitdrukking. Van de scheepsbouwers Hendrik en Daan Balk is bekend dat zij al vóór 1920 modelscheepjes bouwden. De modelscheepjes werden nauwgezet nagebouwd. De bouwers hadden vaak van de belangrijkste onderdelen malletjes gemaakt. Veel werd echter op het oog en op gevoel gebouwd. Het gereedschap bestond aanvankelijk uit hamer, figuurzaag, handboor en beitel. Door de jaren heen zijn de scheepjes steeds verder geperfectioneerd. Dit kwam hoofdzakelijk door steeds beter beschikbaar gereedschap. In het maken van een scheepsmodel zit gemiddeld ongeveer vijf- tot zeshonderd uur werk. Het bouwen van een kleiner model zoals een punter of een kubbeboot vergt ongeveer tachtig uur arbeid. Veel geduld en precisie waren daarbij noodzakelijk. De grote botter in de vitrine aan de achterwand is gemaakt door Gerrit Jan Visscher (EB 53). Het is de botter EB 46 van Willem de Beer (Willem van Nobel). Zijn schoonzoon Willem Joost Deetman heeft dit model geschonken aan het bestuur van de visafslag. De scheepsmodellen in de andere vitrines zijn gemaakt door Jan Willem Jansen (EB 24). Het betreft een pluut (EB 18), een bons (EB 8) en een botter (EB 24). Een kubbeboot, een punter en een spieringslee completeren zijn werk.