ajax loader

Directeur- keurmeester Willem Deetman en zijn opvolger Hannes aan ’t Goor.

Willem Deetman bleef tot zijn pensionering aan de visafslag verbonden. In 1944 werd hij opgevolgd door Hannes aan ‘t Goor, die twee jaar daarvoor als teller-afslager was aangesteld. De heer Aan ‘t Goor bleef tot 1 mei 1958 in zijn functie. Als teller-afslagers hebben de volgende personen in de loop de jaren dienst gedaan: Thomas van de Wetering (1916-1928), Hendrik Beekman (1928-1942), Hannes aan ‘t Goor (1942-1944), Jan van Triest (1944-1955) en Dirk Broekhuizen (1955-1956).