ajax loader

Het verhandelen van de vis vond tot 1829 plaats in het centrum van de stad. Deze plek kennen we beter als de Vischmarkt, maar wordt in oude akten ook vaak aangeduid met de naam “Middel­brugge”. Bekend is dat Hannes Trip aan het begin van de 19e eeuw als visafslager fungeerde. De afslag verplaatste zich na 1829 naar de Havenkade (links over de Vischpoortbrug). Onder de bomen nabij de gracht werden enkele planken op schragen gelegd. Daar vond onder andere “zootjesafslag” (porties bot) voor de Elburger bevolking plaats. Tot 1916 had iedere visser in principe een vaste koopman. De kooplieden beschikten min of meer over een monopolieposi­tie. Tot ergernis van de vissers bepaalden de kooplui voornamelijk de prijs.

visscher2

Bestuur bij 25-jarig jubileum vissersvereniging Ons Belang.

Op initiatief van de vissersvereniging “Ons Belang” richtte het gemeentebestuur van Elburg in 1916 een gemeentelijke visafslag op. Vanaf dat moment dreef de marktwerking (vraag en aanbod) de prijzen voor de vissers op. De bouw van de visafslag kostte 1469 gulden en werd uitgevoerd door de aannemers Van Dijk en Taekema uit Hattem. De Elburger timmerman Deetman had voor zes gulden meer ingeschreven en liep daardoor de aanbesteding mis. Op 15 juni 1916 opende burgemeester Jonkers de gemeentelijke visafslag.