ajax loader

De meeste visafslagen rondom de Zuiderzee werden aan het begin van de twintigste eeuw in gebruik genomen. In Elburg besloot de gemeenteraad op 13 december 1915 tot de oprichting van een gemeentelijke visafslag. Met name vanuit de vissersvereniging Ons Belang (opgericht in 1914) was hierop sterk aangedrongen. Begin 1916 werd de bouw van de visafslag aanbesteed tegen een bedrag van 1469 gulden. Op 15 juni van dat jaar werd het gebouw officieel geopend door burgemeester H. Jonkers. De heer W. Deetman werd kort daarna benoemd tot directeur-keurmeester. En Thomas van de Wetering (Toon Tel) kreeg een aanstelling als afslager. In 1928 volgde Hendrik Beekman hem op. Het ontbreken van een afmijntoestel was erg ongemakkelijk. In 1919 werd er dan ook één gekocht voor 3000 gulden en ingericht voor 30 personen.

Directeur-keurmeester Willem Deetman en zijn opvolger Hannes aan ’t Goor.

Willem Deetman werd in 1944 opgevolgd door Hannes aan ’t Goor. Hij werkte vele jaren samen met Jan van Triest als afslager. Na de inpoldering van Oostelijk Flevoland werd de visafslag op 1 mei 1958 opgeheven. Het gebouwtje werd verkocht aan de heer Spijkerboer in Oosterwolde en deed vele jaren dienst als veeschuur en opslagruimte. In 1985 werd het gebouwtje herontdekt. De voormalige visafslag werd aangekocht, gerestaureerd en herbouwd. Op 11 september 1987 werd de visafslag opnieuw geopend. Dankzij het initiatief van de oudheidkundige vereniging staat het gebouw na een afwezigheid van bijna dertig jaar weer aan de haven van Elburg.