ajax loader

In 1784 legde men “een paalwerk aan de buitenhaven” te Elburg aan. Er is dan sprake van een houten havenhoofd dat verzwaard is met stenen. In 1807 kreeg Koning Lodewijk Napoleon een vrij gedetailleerd plan voorgelegd tot verbetering van de haven. Elburg zou een derde deel van de kosten dragen terwijl het Rijk tweederde deel voor haar rekening zou nemen. Maar vanwege de tijdsom­standigheden kwam het mooie plan niet ten uitvoer. In een beschrijving van Elburg uit die tijd staat onder andere: “(…) buiten is een soort haven, doch zeer ondiep”.

Pas in 1853 nam het gemeentebestuur van Elburg het besluit om het havenkanaal uit te diepen en met ongeveer driehonderd meter te verlengen. Het puin van de in die tijd afgebroken Goorpoort en de stenen van de in verval zijnde stadsmuren werden onder andere voor de aanleg van de nieuwe havenhoofden gebruikt. De verbetering was zo aanzienlijk dat de Elburger haven in 1857 als “de beste van het Zuidoostelijke strand dier binnen­zee” werd aangeduid. Overigens zijn in 1901, 1925 en 1959 opnieuw grote verbete­ringen aan de haven uitgevoerd.

In 2004-2005 is de haven grondig gerenoveerd. De kade is opnieuw bestraat en ingericht. Heel bijzonder zijn de zwarte vloedpalen met hun karakteristieke witte koppen. De haven zal in de nabije toekomst worden uitgebreid.