ajax loader

In de Tweede Wereldoorlog waren de gevaren op het water vaak groot. Het IJsselmeer vormde de voornaamste aanvliegroute van de geallieerde bommenwerpers richting Duitsland. Meerdere keren zijn in die tijd geallieerde vliegtuigen door afweerge­schut en/of Duitse nachtjagers uit de lucht geschoten. De brandende wrakstukken belandden soms op enkele tientallen meters in de nabijheid van de vissersvaartuigen. Verschillende keren is het voorge­komen dat Elburger vissers gesneuvelde piloten aan wal hebben gebracht. Verschillende keren werden de vangsten door de Duitsers gevor­derd. De prijzen van de vis werden door de bezetters vastge­steld. Dit stimuleerde uiteraard de smokkelhandel. Een probleem vormde bovendien de schaarste aan visserijmateri­alen. Naarmate de oorlog vorderde werd het steeds moeilijker om onder andere aan katoen, zeildoek, cachou en brandstof te komen.