ajax loader

De naoorlogse jaren vormden voor de visserij goede jaren. De vangsten waren redelijk tot goed, terwijl de prijzen op een zeer behoor­lijk niveau lagen. In 1947 werd aan de gemeentelij­ke visafslag een record omzet geboekt. Er werd voor maar liefst 1,2 miljoen gulden verhandeld! Naast aal, snoekbaars en witvis (blei, karper, snoek, brasem en baars) werd er veel zogenaamde nest (kleine ondermaatse vis) door de vissers aange­voerd. Het nest werd voor een geringe prijs verkocht aan de eendenhouderijen of vismeelfabrieken. Uit statistisch onderzoek blijkt dat in 1951 nog altijd ruim 37 procent van het totale netto inkomen in Elburg afkomstig was uit de visserij. In verband met de inpoldering besloten echter steeds meer vissers de visserij te verlaten …