ajax loader

Je zou niet zeggen dat het seizoen van de Visafslag alweer ten einde is. De terrasjes in Elburg zijn immers nog vol van gezelligheid en de temperatuur zorgt ervoor dat veel mensen zomers gekleed langs de haven vertoeven. Hoezo einde seizoen?

Toch waren de afgelopen Botterdagen het jaarlijkse signaal van de afsluiting van een seizoen dat weer achter ons ligt. Veel mensen van binnen en buiten Elburg hebben ons een bezoek gebracht, waarbij ze de verhalen van Elburgs visserijverleden hebben gehoord en gezien, en zodoende weer wat wijzer hun weg naar huis of stad konden vervolgen.

We kijken terug op een mooi seizoen, waarin verschillende van onze medewerkers voor het voetlicht zijn gekomen. Allereerst noemen we onze jongste suppoost Gerjan Ruijter, die op Koningsdag een jeugdlintje heeft ontvangen, waarmee gemeente en bevolking te kennen gaven dat zijn inzet op veel terreinen zeer gewaardeerd wordt.

Ook onze voorzitter Jacob Boersma heeft enthousiast verhaald van zijn betrokkenheid bij Botterwerf en Visafslag, waar hij zich doelgericht inzet voor dat wat er op zijn pad komt en zijn handen vinden om te doen. Penningmeester Philip Docter heeft afgelopen seizoen, last but not least, een inkijkje in zijn leven gegeven, waaruit blijkt dat hij in een totaal andere wereld is begonnen dan waar we op dit moment met z’n allen in verzeild zijn geraakt. Mooi om deze mensen wat beter te leren kennen.

Naast deze drie mensen, die dit seizoen voor het voetlicht kwamen in de plaatselijke media en op Facebook, mogen we gerust stellen dat alle vrijwilligers van de Visafslag zich ook dit jaar weer mateloos hebben ingezet voor alle taken die hen binnen ons kleine museum werden toebedeeld. Hartelijk dank voor jullie inzet, energie en tijd – onbetaalbaar en heel waardevol. We komen hier tijdens de Suppoostenavond vast nog op terug.

Ook waren er in het afgelopen seizoen bijzondere gebeurtenissen, waarbij de Visafslag betrokken was. Zo was er de metamorfose van de Havenkade – de Loswal – die begin juni feestelijk werd opgeleverd. Eind augustus heeft het eerste bruidspaar dat in de Visafslag trouwde daarvan kunnen profiteren, toen zij zich als eerste stel op onze trouwlocatie in de echt lieten verbinden. Op de plaats van de aalbak, stonden nu twee stoelen en een tafel, waaraan het echtpaar mocht plaatsnemen om hun ja-woord te ondertekenen. Een bijzondere happening!

Daarnaast is het goed te noemen dat dit jaar in het teken staat van ‘100 jaar Zuiderzeewet’. Onze Visafslag heeft haar turbulente geschiedenis mede te danken aan de gevolgen van deze wet, die als steunwet in het leven werd geroepen voor de vissers die na de inpoldering hun werk niet konden voortzetten. Onze duizendpoot en secretaris Willem van Norel heeft in de zomerperiode bij de landelijke media op radio en televisie uitleg gegeven over de keerzijde van de drooglegging en inpoldering, die landelijk gezien vaak een wat rooskleurig en vertekend beeld geeft.

Als kleinzoon van visserman Jacob Westerink (EB 51, 1892-1982) heeft Willem in zijn verhaal of interview recht willen doen aan al die mensen, die in de kleine hanzesteden te lijden hebben gehad en helemaal niet zo fijn gecompenseerd werden als Den Haag toentertijd had doen geloven.

Dat de Botterdagen wat minder belicht werden vanuit de Visafslag, was om een overload te voorkomen: er waren zoveel foto’s in de lokale media en op Facebook te zien! De cirkel is nu rond. Iedereen bijzonder veel dank en graag tot de volgende ronde!